Onze overtuiging:

Beleggen met een doel.

Als langetermijnbelegger zet Abenex zich in voor het bevorderen van de milieu- en sociale prestaties van de bedrijven die het ondersteunt en van haar vastgoedactiva. We beschouwen de integratie van criteria voor duurzame ontwikkeling als de basis van onze strategie voor waardecreatie, uitgaande van de analyse van investeringsopportuniteiten.

Abenex is een doelgerichte investeerder en behaalde in 2022 de B-Corp-certificering, waarmee het haar betrokkenheid op langetermijn onderstreept voor een duurzame ontwikkeling- en bijdrage aan de positieve impact van het bedrijfsleven.

Onze doelen:
de missie van Abenex

Het is onze missie om te investeren en de duurzame groei van de bedrijven die we ondersteunen te bevorderen. Dit reflecteert onze betrokkenheid om duurzame en gedeelde waarde te creëren voor de samenleving van morgen, met name door een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Onze inzet

Abenex Certified BCorp

B-Corp-certificering: erkenning van onze maatschappelijke en ecologische impact.

De B-Corp-certificering erkent de maatschappelijke en ecologische inzet van bedrijven die zich bezighouden met het realiseren van continue verbetering van ESG aspecten.

Bij Abenex zijn we ervan overtuigd dat rekening houden met duurzaamheid essentieel is voor het creëren van waarde op de lange termijn en het waarborgen van de continuïteit van onze portefeuillebedrijven. B-Corp-bedrijven respecteren het milieu, de samenleving en belanghebbenden en zien hun bedrijf als een instrument voor een positieve impact.

Abenex’ benadering van duurzaamheid.

Abenex integreert al jaren ESG in haar aanpak. Wij geloven dat bedrijven de kracht hebben om transformatie in onze samenleving te stimuleren, en B-Corp biedt een raamwerk voor continue verbetering en vooruitgang in deze aspecten.

Voor Abenex vertaalt dit zich in een routekaart die gericht is op het vergroten van onze impact op onze portefeuillebedrijven, en hen aanmoedigt om hun ecologische, sociale en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Door middel van opleiding en bewustmaking van onze werknemers implementeren we pragmatische acties op het niveau van onze management company in overeenstemming met onze waarden en betrokkenheid bij het milieu, werknemers, portefeuillebedrijven en investeerders.

Een bedrijf met een doel.

In 2023 heeft Abenex een stevig fundament gelegd voor haar duurzame beleggingsaanpak. Abenex investeert in zinvolle en ambitieuze projecten die in staat zijn om oplossingen te bieden voor huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften terwijl er verantwoord met het gebruik van hulpbronnen wordt omgegaan. We vertrouwen op onze waarden: betrouwbaarheid, collegialiteit en toewijding. Daarnaast is onze expertise van belang om de projecten positief te beïnvloeden en te ondersteunen om met succes de ontwikkeling te versnellen. Abenex en haar partners dragen bij aan het versterken van de economische en sociale ecosystemen en genereren tegelijkertijd waarde voor alle belanghebbenden.

Een bedrijf met een doel

In 2023 heeft Abenex een stevig fundament gelegd voor haar duurzame beleggingsaanpak.
Abenex investeert in zinvolle en ambitieuze projecten die in staat zijn om oplossingen te bieden voor huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften terwijl er verantwoord met het gebruik van hulpbronnen wordt omgegaan. We vertrouwen op onze waarden: betrouwbaarheid, collegialiteit en toewijding. Daarnaast is onze expertise van belang om de projecten positief te beïnvloeden en te ondersteunen om met succes de ontwikkeling te versnellen. Abenex en haar partners dragen bij aan het versterken van de economische en sociale ecosystemen en genereren tegelijkertijd waarde voor alle belanghebbenden.

Vroegtijdige vaststelling van de Principes voor Verantwoord Beleggen.

Als bewijs van onze betrokkenheid op de langetermijn op het gebied van ESG was Abenex in 2011 één van de eerste PE-ondertekenaars van de Principles for Responsible Investment (PRI) welke ondersteund worden door de Verenigde Naties

Initiative Climate International

Abenex heeft zich ook aangesloten bij het iCi-initiatief en deelt daarmee de overtuiging die de ondertekenaars van het initiatief verenigt: private equity speelt door zijn impact op de reële economie een beslissende rol in de strijd tegen klimaatverandering.

SFDR Compliance

Abenex voldoet aan de artikelen 3, 4, 5 en 6 van de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Onze fondsen; Abenex Croissance, Abenex V en Abenex VI, zijn geclassificeerd onder artikel 8 van de SFDR, ter bevordering van ESG-prestatiecriteria.

Conformità SFDR

Science Based Targets initiative

Abenex zet een proactieve stap richting decarbonisatie door onze doelstellingen te definiëren en te valideren via het erkende SBTi (Science Based Targets Initiative).

ISR-label

Abenex Value I Fund heeft het ISR (Socially Responsible Investment) label verkregen. Abenex integreert ESG-criteria in haar investeringsbeleid om te komen tot een beter beheer van haar vermogen en verbetering van milieu- en energieprestaties.

Onze acties

Voor het investeren:

Abenex richt zich op bedrijven op basis van drie investeringsthema’s: gezondheid & welzijn, veiligheid en diensten met toegevoegde waarde. Wij zijn van mening dat bedrijven die actief zijn in deze branches het potentieel hebben om positieve effecten te genereren voor de toekomst van de samenleving en de economie. Bij onze analyse van elke investeringsmogelijkheid houden we rekening met criteria voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Onze evaluatie omvat huidige en toekomstige ESG-kwesties die specifiek zijn voor elke investeringsmogelijkheid door de implementatie van proactieve, verantwoorde acties.
Tijdens de investering:
Tijdens onze eigendomsperiode werken we samen met de managementteams van onze portefeuillebedrijven om te zorgen voor tastbare resultaten en de effectieve implementatie van duurzame ontwikkelingsinitiatieven, met name met betrekking tot klimaatactie. Onze beleggingsteams en ESG-experts monitoren al onze portefeuillebedrijven en vastgoedactiva.

Stichting Abenex

Om de impact van onze filantropische acties te maximaliseren hebben we de Abenex Foundation opgericht onder de paraplu van de Fondation de France. De Foundation ondersteunt goede doelen die de inclusie van kinderen en jongvolwassenen uit kansarme milieus bevorderen.

Diversiteit en inclusie

Abenex erkent de kracht van diverse teams en promoot diversiteit en inclusiviteit, zowel binnen de beheermaatschappij als binnen haar portefeuillebedrijven:

Abenex is ondertekenaar van het Parity Charter van France Invest.

Abenex is lid van Level 20, een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van genderdiversiteit in de private equity-sector.

Abenex is ondertekenaar van het LHBT+-handvest van l’Autre Cercle, een toonaangevend Frans initiatief dat zich inzet voor de integratie van LHBT+-personen op de werkplek.

Abenex heeft zich aangesloten bij Out Investors, een internationale organisatie met als missie de private equity-sector inclusiever te maken voor LHBT+-personen.

“Certified B Corporation” is a trademark licensed by B Lab, a private non-profit organization, to companies like ours that have successfully completed the B Impact Assessment (“BIA”) and therefore meet the requirements set by B Lab for social and environmental performance, accountability, and transparency. It is specified that B Lab is not a conformity assessment body as defined by Regulation (EU) No 765/2008, nor is it a national, European, or international standardization body as per Regulation (EU) No 1025/2012. The criteria of the BIA are distinct and independent from the harmonized standards resulting from ISO norms or other standardization bodies, and they are not ratified by national or European public institutions.